จิตตวิเวก : ก่อน – กว่า (The Chithurst Story)

Amaravati WebmasterDhamma Book, Teachings

เรายินดีมากที่คุณจอร์จ ชาร์ป ได้จดบันทึกเรื่องราวของมูลนิธิกิจการสงฆ์ แห่งประเทศอังกฤษที่วิหารแฮมพ์สเตด รวมถึงเรื่องราวในช่วงที่เรา อยู่ที่นั่นเอาไว้ เราอยู่ที่วิหารแฮมพ์สเตด ๒ ปี แล้วจึงย้ายมาอยู่ที่วัด ป่าชิทเฮิร์สท์ และวัดอมราวดีในเวลาต่อมา

Beneath the Bodhi Tree

Amaravati WebmasterAbhayagiri Monastery, Dhamma Book

A collection of teachings by Ajahn Pasanno published in 2018 with gratitude to Ajahn Pasanno. The four teachings included are “Gradual Instruction”, “Balancing the Mind”, “Enjoying the Breath” and “Beneath … Read More