Uma oferta de Dhamma

Amaravati WebmasterDhamma Book

Ajahn Chah, com a sua clareza mental, alegria e sentido de direcção, incita-nos nestas páginas a olharmos para a verdadeira natureza do mundo, com ênfase na necessidade de confrontarmos os … Read More

รำลึกซึ้ง (Who Will Feed the Mice)

Amaravati WebmasterAmaravati Publications, Dhamma Book

รำลึกซึ้ง…ความรักและแรงบันดาลใจของแม่ …ในระยะหลังๆ นี้ อาตมามักจะนึกถึงอิทธิพลที่โยมแม่มีต่อชีวิตของอาตมา แล้วก็เกิดความคิดขึ้นว่า ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งมาพบธรรมะเมื่ออายุ ๒๑ ปี โยมแม่เป็นคนสำคัญที่สุดที่ทำให้อาตมาได้รู้จักว่า อะไรเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ดีงาม และมีคุณค่าในโลกใบนี้

ตามใจมาเติมสุข (Finding the Missing Peace)

Amaravati WebmasterAmaravati Publications, Dhamma Book

คู่มือฝึกสมาธิภาวนาเบื้องต้น เป็นการแนะนำขั้นตอนและวิธีในการปฏิบัติภาวนา มีคำอธิบายซึ่งเป็นหลักการสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาขั้นพื้นฐาน ที่ผู้เริ่มสนใจผึกสมาธิภาวนาควรทราบในเบื้องต้น เพื่อจะได้รู้วิธีวางรากฐานที่ถูกต้อง และมั่นคงให้กับการปฏิบ้ติสมาธิภาวนาของตน