ทางสายกลาง หรือ ทางสายฉัน (My Way or the Middle Way?)

เมื่อเราสามารถหาทางสายกลางพบ จะไม่เพียงแค่ได้ผ่อนคลายและสงบสุขเท่านั้น แต่ยังได้ผลลัพธ์ที่ดีอีกด้วย หมายถึงว่าเราสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ เต็มความสามารถ เราสามารถใช้ความคิด จินตนาการ ความถนัดให้เป็นประโยชน์ ต่อการทำงาน ซึ่งเป็นการใช้ความพยายามโดยปราศจากความเครียด When we are able to find the Middle Way, it is not only restful and peaceful but it is also … Read More

The Secret of Happiness

The idea for the topic and title, ‘The Secret of Happiness’, came about after reflecting on my first meeting with Ajahn Sumedho in 1977, just a few weeks after his … Read More

Copper Isle Miles

This photo-journal records a pilgrimage made in Sri Lanka in November of 2019. I had been invited numerous times to visit this ancient seedbed of Theravāda Buddhism but, prior to … Read More

Le Noble Octuple Sentier

L’Octuple Sentier est parfois simplement appelé en pāli magga, ce qui signifie « sentier » ou « voie » et parfois cette voie est appelée « Voie du Milieu » … Read More