หนึ่งลมหายใจ – Only One Breath

Adicco BhikkhuAmaravati Publications, Dhamma Book

หนังสือ หนึ่งลมหายใจ เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมธรรมบรรยายแปล ๕ เรื่อง โดยผู้แปลได้คัดแปลจากหนังสือ The way it is ซึ่งเป็นหนังสือรวมธรรมบรรยายของหลวงพ่อสุเมโธ (สมณศักดิ์ในปัจจุบัน คือ พระเทพญาณวิเทศ) ที่จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ขณะที่ท่านพำนักและปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส ที่วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม โดยคณะสงฆ์วัดป่านานาชาติ เพื่อน้อมเป็นมุทิตาสักการะ และเพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์ ในมงคลโอกาสที่หลวงพ่อสุเมโธ … Read More