by Ajahn Candasiri 2014 Czech - čeština

Úvod

Tato malá sbírka naučení obsahuje z větší části rozpravy z týdenního meditačního kurzu v České republice z roku 2009. Poslední rozprava je z novoročního meditačního kurzu 2011/2012 tamtéž.

Přednášela jsem anglicky s překladem do češtiny, protože většina účastníků měla jen malou nebo žádnou znalostí angličtiny. To vyžadovalo přesnou a stručnou řeč, což jsem – jakmile jsem si zvykla na pomalejší tempo – začala vnímat jako užitečné; přestávky také umožňovaly meditativní pauzy – nebyl to, jak by se někdo mohl domnívat, čas na rozmyšlenou co povídat dál! Původně jsem zamýšlela připravit útlou knihu s anglickou a českou verzí bok po boku. Ale ukázalo se, že bude lepší připravit a redigovat nejdříve anglickou verzi, která vyšla jako první. Z ní vychází tento překlad.

Jedním z cílů této knihy je být úvodem těm, pro které je meditační kurz s učitelem théravádového směru novou zkušeností. Základní naučení jsou podána spolu s pomocí pro vlastní praxi (Útočiště a Předsevzetí); k nim se pak text vrací – někdy dvakrát nebo dokonce třikrát – takže čtenář nebo meditující si stále připomíná základní témata praxe. Nebuďte proto, prosím, překvapeni, narazíte-li při čtení těchto stránek víckrát na témata jako čtyři vznešené pravdy, nestálost, neuspokojivost a ne-já, nebo laskavost a[…]

Excerpt From: Adžán Čandasírí. “Laskavost.”