[THAI] Kathina – 6th November 2022

Adicco BhikkhuNews

English version

เรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน

เนื่องด้วย วัดอมราวดี จะมีงานพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คณะผู้อุปถัมภ์การจัดงาน มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมบำเพ็ญบุญในงานพิธีนี้ ทางวัดคาดว่าจะมีผู้เข้า ร่วมพิธีภาคบ่ายในอุโบสถเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดความแออัด จึงจัดให้มีการถ่ายทอดสด ซึ่งสามารถ รับชมได้ที่ศาลาชั่วคราว และเทปบันทึกพิธีจะเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ทในภายหลัง

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ทางวัดได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ ชมรมประทีปแห่งปัญญา ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ในการจัดงาน

ทางวัดมีความยินดีที่พระราชโพธิวิเทศ (หลวงพ่อปสันโน) เจ้าอาวาสวัดอภัยคีรี ประเทศสหรัฐอเมริกา   พระอาจารย์วชิโร เจ้าอาวาสวัดสุเมธาราม ประเทศโปรตุเกส และคณะสงฆ์จากวัดจิตตวิเวก รับนิมนต์มาร่วมพิธี รวมทั้งจะมีผู้แทนจากสถานทูตต่างๆ และชุมชนอื่นๆ มาร่วมในพิธีด้วยเช่นกัน

งานพิธีทอดกฐิน เป็นงานบุญที่ดำเนินสืบเนื่องมากว่า ๒๖๐๐ ปี ซึ่งมีระยะเวลาการจัดได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งเดือนหลังจากวันออกพรรษา (พรรษากาล ๓ เดือน) งานทอดกฐินเป็นงานบุญแห่งกุศลจิต เป็นโอกาสให้ พุทธศาสนานิกชนได้มาพร้อมเพรียงกัน เพื่อบำเพ็ญทานโดยเฉพาะการถวายผ้ากฐิน อัฐบริขาร และสิ่งของ อันเป็นบริวารอื่น ๆ

กำหนดการ

ภาคเช้า

  • ๐๙.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
  • ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์รับบิณฑบาต (ทางวัดจัดเตรียมข้าวสวยให้)
  • เสร็จพิธีในภาคเช้า

ภาคบ่าย

  • ๑๓.๑๕ น. เริ่มพิธี
  • อารธนา และรับศีล ๕
  • พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
  • พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน, ผ้าบริวารและบริวารกฐินอื่น ๆ
  • พระธรรมเทศนา

พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นงานที่จะมีญาติธรรมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน หากท่านไม่สบาย หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ไม่สบาย ทางวัดขอความกรุณาท่านงด เดินทางมาร่วมงาน

การเดินทางกรุณาขับรถช้าๆ และด้วยความระมัดระวังบนถนน St. Margarets และเพื่อความสะดวก รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ทางวัดขอแนะนำให้ท่านเดินทางมาถึงวัดก่อนเวลา ๐๙.๑๕ น. เพื่อเข้าร่วมฟังการสวดเจริญพระพุทธมนต์ในเวลา ๐๙.๔๕ น.

อาหารและสิ่งของอื่นๆ ที่นำมาถวายคณะสงฆ์ บริเวณประตูวัดจะมีซุ้ม ซึ่งจะมีอาสาสมัครต้อนรับท่านเข้าร่วมงาน กรุณาขับรถผ่านบริเวณจุดจอดรถด้านหน้าไปยังสนามด้านหลัง (บริเวณสถูป) ซึ่งเป็นจุดรับอาหาร รวมทั้งสิ่งของอื่นๆ ที่ท่านนำมาถวาย เพื่อนำไปวางในที่ที่จัดไว้ และเพื่อประเคนแด่คณะสงฆ์ในเวลาที่กำหนด (ทางวัดของดการนำอาหารมาปรุง หรือ อุ่นที่วัด ในวันงาน รวมทั้งงดการชำระล้างภาชนะใส่อาหาร) เพื่อสะดวกในการรับภาชนะกลับ ขอความกรุณาท่านทำเครื่องหมายที่ภาชนะของท่านให้ชัดเจนด้วยตัวท่านเอง

เมื่อท่านถวายสิ่งของแล้ว ขอให้ทุกท่านกรุณาจอดรถในบริเวณสนามนี้ และสามารถเดินเข้าบริเวณพิธีโดยใช้ทางเดินระหว่างกุฎิพระอาจารย์อมโร และ ศูนย์กรรมฐาน

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภาพ ทางวัดได้จัดเตรียมที่จอดสำหรับรถที่มีป้ายอย่างเป็นทางการ กรุณาแจ้งอาสาสมัคร ณ ซุ้มต้อนรับ หากท่านมีความจำเป็นต้องจอดรถในที่พิเศษ

ที่รับประทานอาหาร ท่านสามารถรับประทานอาหารได้ใน marquee และศาลาชั่วคราว

ขณะนี้ ทางวัดกำลังมีการก่อสร้างศาลาและโรงครัวซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ และคาดว่าจะดำเนินไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจวัตรประจำวันต่างๆ ภายในวัดจึงใช้สถานที่บริเวณศูนย์กรรมฐาน ท่านสามารถดูแผนที่ได้ที่ www.amaravati.org/kathina-map-2022 ประตูวัดทางด้านหลังปิดอย่างถาวร ไม่สามารถใช้เข้าออกได้

การถวายสิ่งของ

รายการสิ่งของต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับทางวัด สามารถดูได้จาก www.amaravati.org/kathina-list หากมีรายการที่ท่านประสงค์จะถวาย ท่านสามารถจองผ่านระบบได้ ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้ทางวัดได้รับของถวายในจำนวนที่พอเหมาะ และช่วยให้สามารถแจ้งกับผู้บริจาคได้อย่างเป็นทางการเมื่อทางวัดได้รับของที่ท่านต้องการถวายแล้ว ในขณะที่ท่านทำรายการ ระบบจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ท่านทราบว่าท่านจะสามารถทำการบริจาคได้ในวิธีใดบ้าง

ท่านสามารถนำสิ่งของตามรายการมาถวายได้ในวันงาน หากท่านประสงค์จะนำมาถวายล่วงหน้าเพื่อให้ถวายในวันงาน กรุณานำมาวางไว้ใน “ตู้คอนเทนเนอร์สีน้ำเงินสำหรับจดหมายและพัสดุ” ซึ่งตั้งอยู่หลังห้องสมุด และเขียนรหัสที่ท่านได้จากระบบ บนกล่องสิ่งของ หากเป็นการจัดส่งมาทางไปรษณีย์หรือผ่านทางการขนส่งอื่น ๆ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งในระบบ

การบริจาคปัจจัย

หากท่านประสงค์จะบริจาคปัจจัยเพื่อร่วมบุญกฐิน ท่านสามารถบริจาคเป็น

เช็ค สั่งจ่าย “The English Sangha Trust Ltd.” กรุณาเขียน “Kathina 2022” ที่ด้านหลังของเช็ค

แล้วส่งไปยัง Kathina 2022
Amaravati Buddhist Monastery
St. Margarets, Great Gaddesden,
Hemel Hempstead, Hertfordshire HP1 3BZ

โอนผ่านธนาคาร กรุณาส่งอีเมล์สอบถามรายละเอียดได้ที่ [email protected]

ผ่านบัตรเดบิต/เครดิต หรือ PayPal กรุณาเข้าไปที่ www.amaravati.org/support/donations/

Standing Order คือ บริจาคเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน เช่น เดือนละ ๑๐ ปอนด์ ผ่านทางธนาคาร โดยท่านสามารถ download แบบฟอร์มเพื่อกรอกรายละเอียด ได้ที่ www.amaravati.org/standingorderform แล้วส่งไปยังที่อยู่ข้างต้น

หากท่านเป็นผู้เสียภาษีของประเทศอังกฤษ และประสงค์ให้ทางวัดทำเรื่องขอเงินเพิ่มจากรัฐบาลอังกฤษได้อีก ๒๕ เปอร์เซนต์จากเงินบริจาคของท่าน (หากทานบริจาค ๑๐๐ ปอนด จะเทากับทานบริจาค ๑๒๕ ปอนด) ท่านสามารถกรอก Gift Aid Declaration Form ผ่านทางเวปไซต์ได้ที่ www.amaravati.org/giftaid

ข้อมูลรายรับรายจ่ายของปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕, แผนงานต่างๆ สำหรับปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ตลอดจนรายงานทางการเงิน จัดทำโดย The English Sangha Trust ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลวัด สามารถดูได้ที่ www.amaravati.org/est-leaflet

เงินบริจาคในปีนี้จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศาลาและโรงครัว ห้องเครื่องมือ และสนามอเนกประสงค์

อาสาสมัคร

หากท่านต้องการจะเป็นอาสาสมัครช่วยเตรียมงานและช่วยในวันงานกรุณาติดต่อ คุณ Sharron Chan ที่ [email protected].

คณะผู้อุปถัมภ์การจัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะสามารถมาร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ เพื่อความปิติสุขในกุศลธรรมร่วมกัน

ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

นางสาว ณชิตา นราศิริญาดา ตัวแทน ชมรมประทีปแห่งปัญญา
ผู้อุปถัมภ์การจัดงานพระกฐินพระราชทานวัดอมราวดีประจำปี ๒๕๖๕